ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน

งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน (K-12) อัพเดตเทรนด์การศึกษาโลก และเทคโนโลยีการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft Education หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย RT NT O-Net

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำาเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบแลพิจารณาดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการยกผลการทดสอบระดับชาติ RT NT O-Net ประจำปี 2565 2.การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 3.การสนับสนุนงาน Pakthongchai Run for Child 2023 “สายน้ำ เขื่อนเขา ก้าวเพื่อน้อง" ครั้งที่ 2 4.เสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการฝ่ายต่างๆ 5.การกำหนดการจัดกิจกรรมงานวิชาการของสมาคมฯ การทดสอบชิงเหรียญการแข่งขัน คิดเลขเร็ว กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566 และการทดสอบชิงเหรียญ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 มีกีฬาและกรีฑา ที่ดำเนินการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง โดยมีนักกีฬา จากโรงเรียนในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 72 โรงเรียน ณสนามกลางโรงเรียนบ้านบะใหญ่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก หากมีผู้ประสงค์จะรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ดำเนินการกรอกเอกสารหรือรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทุนการศึกษา-ภาษาจีนดาวน์โหลด ...

Read More