ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน

งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน (K-12) อัพเดตเทรนด์การศึกษาโลก และเทคโนโลยีการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft Education หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย RT NT O-Net

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำาเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบแลพิจารณาดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการยกผลการทดสอบระดับชาติ RT NT O-Net ประจำปี 2565 2.การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 3.การสนับสนุนงาน Pakthongchai Run for Child 2023 “สายน้ำ เขื่อนเขา ก้าวเพื่อน้อง" ครั้งที่ 2 4.เสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการฝ่ายต่างๆ 5.การกำหนดการจัดกิจกรรมงานวิชาการของสมาคมฯ การทดสอบชิงเหรียญการแข่งขัน คิดเลขเร็ว กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566 และการทดสอบชิงเหรียญ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 มีกีฬาและกรีฑา ที่ดำเนินการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง โดยมีนักกีฬา จากโรงเรียนในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 72 โรงเรียน ณสนามกลางโรงเรียนบ้านบะใหญ่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง)

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก หากมีผู้ประสงค์จะรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ดำเนินการกรอกเอกสารหรือรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทุนการศึกษา-ภาษาจีนดาวน์โหลด ...

Read More