ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน

งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน (K-12) อัพเดตเทรนด์การศึกษาโลก และเทคโนโลยีการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft Education หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย RT NT O-Net

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำาเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน วังน้ำเขียวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 มีกีฬาและกรีฑา ที่ดำเนินการแข่งขันทั...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก หากมีผู้ประสงค์จะรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ดำเนินการกรอกเอกสารหรือรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทุนการศึกษา-ภาษาจีนดาวน...

Read More