สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.วังน้ำเขียว ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรอำเภอวังน้ำเขียว ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 17 พ.ย. 2564 นายวิวัฒน์ สิรพัชน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรมการสอนออนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ และกิจกรรมส...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พัฒนาครูและบุคลากรตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ตาม ว9 ว10/64

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตาม ว9/2564 และ ว10/2564 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ให้การต้อนรับ เลขานุการ รมต.ศธ รองโฆษก สตช. รองประธานหอการค้า และที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บ.วิริยะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสายันห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ให้การต้อนรับ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อพัฒนาครูใ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 2563-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคโควิด 19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตาม​ความพร้อ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทางวิชาการ เรื่องการจัดทําข้อตกลง PA

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทางวิชาการ เรื่องการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครู...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะ ตาม ว.9/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกร...

Read More