สพป.นครราชสีมา

เกษียณอายุ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2564 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานงาน " เกียรติยศทรงคุณต่า คุรุศรัทธา กษิณาลัย " อำเภอครบุรี ประจำปี 2564 จัดขึ้นในโอกาสเกษียณอายุ ของข้าราชการครูและบุ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลาก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบของที่ระลึก ในโอกาสเกษียณอายุราชการครู

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการมอบของที่ระลึกและกล่าวมุทิตาแก่คุณครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับมอบประตูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานการรับมอบประตูโรงเรียน จากคุณครูสมัย เดชวีระธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดู่ (ส...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียน ภายใต้...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นม.3

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายเผด็จศึก โชติกลาง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาปร...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เอกสารแนบท้าย ประกาศข้อปฏิบัติมาตราการป้องกัน โควิด 19 ...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนได้เห็นความสำคัญของบุคลากรกทางก...

Read More