สพป.นครราชสีมา

เกษียณอายุ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2564 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานงาน " เกียรติยศทรงคุณต่า คุรุศรัทธา กษิณาลัย " อำเภอครบุรี ประจำปี 2564 จัดขึ้นในโอกาสเกษียณอายุ ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จำนวน 20 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครู จำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบของที่ระลึก ในโอกาสเกษียณอายุราชการครู

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการมอบของที่ระลึกและกล่าวมุทิตาแก่คุณครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับมอบประตูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานการรับมอบประตูโรงเรียน จากคุณครูสมัย เดชวีระธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) พร้อมครอบครัว ในวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ได้มอบเงินบริจาคสร้างประตูโรงเรียน และมอบไว้เพื่อเป็นสาธารณะสมบัติกับโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ครู และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ระลึกถึง อีกยังใช้ประโยชน์ไปชั่วกัปป์กาล ณ โรงเรียนบ้านคู่(สหราษฎร์วิทยา) อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยประชุมชี้แจง (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อนำนโยบายสู่โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมแผนการดำเนินงาน สําหรับการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนงานโครงการ และความคุ้มค่าของบประมาณ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นม.3

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายเผด็จศึก โชติกลาง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 12 กลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เอกสารแนบท้าย ประกาศข้อปฏิบัติมาตราการป้องกัน โควิด 19 ...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนได้เห็นความสำคัญของบุคลากรกทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติ ในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้จึงจัดทำโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" มาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี ซึ่งโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564) โครงการครูดีไม่มีอบายมุขดาวน์โหลด ...

Read More