สพป.นครราชสีมา

อบรมทำเว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.นม.3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เปิดการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมปร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ต้อนรับกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 ระดั...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ(Post-RELC Saminar) ประจำปี 2566

ด้วยสถาบันภาษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ซีมีโอ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบพมาร...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2566

ด้วย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าศุนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยกาารพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร หากท่านใดสน...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ด้าน 1-2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา คณะกรรมการประเมินข...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 2565 อ.เสิงสาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 2565 อ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ตรวจเยี่ยม สอบถาม รับฟังรายงานจากประธานสนามสอบ เยี่ยมให้กำลังใจ ครูผู้นำนักเรียนมาสอบ ยังสนามสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ระดับ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ...

Read More