สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00น. นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ กัวใจพอเพียง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี โดยปีงบประมาณ 2564...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นายเผด็จศึก โชติกลาง ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบ...

Read More