สพป.นครราชสีมา

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มลำมูลบน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 ประธานเปิดกิจกรรม ผอ.สพป.นม. 3 พบเพื่อนครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำมูลบน เพื่อสร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในกลุ่มลำมูลบน รายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานวิชาการ สร้างบรรยากาศความร่วมมือ และกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง การบริหารงาน ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดปัจจุบัน ครูผู้มีผลงานด้าน O- Net ,NT , RT ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ และต้อนรับคุณครูใหม่เข้ากลุ่มลำมูลบน มีคณะครู ผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 128 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เปิดเทอม 1/2566

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2566 ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองโสมง และโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรในการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ และได้พัฒนระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลอา...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 66

แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 -ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน-ปี-66-สพป.นม.3ดาวน์โหลด  มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเปิดเทอม 1/2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2566 ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล โรงเรียนบ้านพัดทะเล และโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ในการดำเนินการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 (ภาพ/ข่าว ผอ.วีระชัย อินทร์แปลง) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More