สพป.นครราชสีมา

ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายขันตรี โสภาพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตามโครงการเสร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 11 มี.ค.2566 นายขันตรี โสภาพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานดีเ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.เสิงสาง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบเกียรติบัตรทดสอบคณิตคิดคำนวณ(Numeracy)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทักษะด้านคณิตคิดคำนวณ (Numeracy) ครั้...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอเสิงสาง

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสกัดนาควิทยา โรงเรียนบ้านหนองขนากและโรงเรียนหน้ากลองวิทยา เพื่อเยี่...

Read More