สพป.นครราชสีมา

มอบเหรียญทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง พร้อม รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numercy) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(School mis)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการเขีย...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาาคม 2566 เวลา 09.00น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างในสังกัด (ตำแหน่งช่างไ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรัชมรายการ พุธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการฝึกอบรมทักษะ Geopark and Fossil Academy

ด้วยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในการพัฒนาและดำเนินงานด้านโคราชจีโอพารค์ ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หากท่าน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยปรจำปี 2566 วันที่ 1 - 3 เมษายน 2566 ณหอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ เพื่อบริการความรู้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้วยศูนย์การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ" สำรหับข้าราชการ พนักานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึกโชติกลางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอปักธงชัย โรงเรียนบ้านหนองตาด โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านหน...

Read More