ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ที่แพร่ระบาดในหลายๆ ตำบลของอำเภอเสิงสาง จึงทำให้ทุกโรงเรียนในอำเภอเสิงสางได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามแต่ความเหมาะสม...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เมื่...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองตะแบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีม...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จัดอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และวิเคราะห์ฯ โดยใช้ CTS Leaning...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเสิงสาง

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเสิงสาง โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมและอำนวยควา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์ โควิด-19

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30น. นายสุริยนต์ กัลญาณี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอครบุรี ได้แก่ โรงเรีย...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

คณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแชะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นอ.ครบุรี/หัวหน้า ศปก.อ.ครบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอ จนท.สสอ.ครบุรี จนท.ทต.แชะ และคณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและม...

Read More