ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

ด้วยกระทรววงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษษดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูจึงได้กำหนดหลักสู...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี

วันที่ 21 กันยายน 2565 พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านลำเพียก ตำบลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมการต้อนรับ ประธานองคมนตรี

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสายันต์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีม เขต 3 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านลำเพียก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมการต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรม...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นครราชสีมา เขต3 ดำเนินการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.นายเผด็จศึกโชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจัง...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายสายันต์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายนุศิษย์ พรชี...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

ด้วย สำนักงาน ก.พ.กำหนดจัดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15 รหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ทืี่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัด...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”

มื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” ด้วยการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เยาวชนเห็นคุณค่าแ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 3 การยกย่อ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

รร.บ้านเมืองปักฯชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑๒

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล พร้อมทั้งคณะครูและเด็กหญิงนภัสวรรณ เรืองพัฒนวิศิษฏ์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศกา...

Read More