จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านน้อยเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวีระชัย  อินทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำโรงเรียน ปี...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านลำไซกง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายจารุพันธ์   สุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง เพื่...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA เขตสุจริต

นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสพป.นครราชสีมา เขต 3 และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร สพป.นครราชสีมา เขต...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

ด้วยศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอรบมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้กำหนดจัดโครงการ "หล...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZOOM) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป้นเครือข่ายในการดำเนินงานการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้ความรู้เก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ “ขยับกาย กระชับใจ” ครั้งที่ 7

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เดินทางประธานเปิดกิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ "ขยับกาย กระชับใจ" ครั้งที่ 7 ณ โรง...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯลำมูลบน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โซติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เข...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประธานพิธีเปิด “การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นาย เผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานพิธีเปิด "การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์" เพื่อ 1. เพื่อมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรดีเ...

Read More